Σχετικά με εμάς

Η InterMediaKT (Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που εδρεύει στην Πάτρα και λειτουργεί από το 2012, έχει στόχο την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καινοτομία. Μέσω τεχνολογικών εργαλείων, συνεργασιών και μεταφοράς ορθών πρακτικών προσπαθούμε να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας που είναι η μεταφορά γνώσης.

Οι Στόχοι μας

 • Στήριξη της επιχειρηματικότητας, των νέων και των απασχολούμενων στον τομέα νεολαίας,
 • αποτελεσματική προαγωγή της γνώσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης δραστηριοτήτων,
 • προώθηση της επιστήμης και των προηγμένων τεχνολογιών ως εργαλείο για να γίνουν καλύτεροι πολίτες και πιο ανταγωνιστικοί επαγγελματίες,
 • στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω της απελευθέρωσης του δυναμικού του εναλλακτικού τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης,
 • την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής προωθώντας την ισότητα των εθνικοτήτων, φύλων και ομάδων,
 • ενθάρρυνση της επαγγελματικής συμμετοχής, προσφέροντας ταυτόχρονα προγράμματα κατάρτισης για τις ευάλωτες ομάδες.

Τι κάνουμε

Ο οργανισμός μας αποτελείται από ομάδες ειδικών με διαφορετικό υπόβαθρο, όλοι έμπειροι και ικανοί για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, των δικαιωμάτων και της ισότητας, του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας και την καινοτομίας.

Εργαλεία ΤΠΕ και πολυμέσα 95%
Στρατηγικές διαχείρισης κοινωνικών μέσων και διάδοσης 95%
Ποσοτική και Ποιοτική έρευνα 85%
Διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων, μαθημάτων και σεμιναρίων 95%
Δικτύωση με εμπειρογνώμονες και τοπικούς φορείς 90%
Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών και προώθηση των ιδανικών της ΕΕ 95%
0
+
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
0
ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ
0
ΒΡΑΒΕΙΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
0
+
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το Όραμά μας

Η Μεταφορά Γνώσης, ως μέσο συγχώνευσης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της καινοτομίας, να είναι το κλειδί για μια πιο ενημερωμένη, συμμετοχική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Η Αποστολή μας

Συνδυάζουμε τη Μεταφορά Γνώσης και την τεχνογνωσία των ψηφιακών πολυμέσων, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για μια πιο προσιτή και ισότιμη εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και ενεργό συμμετοχή πολιτών και εθελοντισμό.

Η Δέσμευσή μας

Με τη χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, η δέσμευσή μας είναι η δημιουργία και η διάδοση ποιοτικού εκπαιδευτικού περιεχομένου και η ενδυνάμωση των κοινοτήτων για τη μεταφορά της γνώσης ως επακόλουθο.

Τα Ενδιαφέροντά μας

Η InterMediaKT αποτελείται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με διαφορετικό υπόβαθρο, που τους καθιστά ικανούς να υλοποιήσουν επιτυχώς προγράμματα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών. Χρησιμοποιώντας το ευρύ δίκτυο και τις συνδέσεις μας, μπορούμε να φτάσουμε επιτυχώς σε πολλές ομάδες-στόχους και να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Διευρύνοντας τους ορίζοντές μας μέσω διεθνών συνεργασιών και συνεργασιών, προσδοκούμε:

 • προώθηση της αποτελεσματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: ERASMUS+ Programme
 • ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής: Europe for Citizens  & Rights, Equality & Citizenship
 • προώθηση νεανικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας: ERASMUS+ Programme & COSME Programme
 • ενθάρρυνση της πολιτιστικής κατανόησης και της διαπολιτισμικότητας: Creative Europe:
 • προώθηση της έρευνας και της καινοτομία: Horizon 2020 Programme