Ποιοι είμαστε

Η InterMediaKT (Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που εδρεύει στην Πάτρα και λειτουργεί ως μεσάζων για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καινοτομία. Μέσω τεχνολογικών εργαλείων, συνεργασιών και μεταφοράς ορθών πρακτικών προσπαθούμε να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας που είναι η μεταφορά γνώσης.

Οι στόχοι μας

 • Στήριξη της επιχειρηματικότητας, των νέων και των απασχολούμενων στον τομέα νεολαίας,
 • αποτελεσματική προαγωγή της γνώσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης δραστηριοτήτων,
 • προώθηση της επιστήμης και των προηγμένων τεχνολογιών ως εργαλείο για να γίνουν καλύτεροι πολίτες και πιο ανταγωνιστικοί επαγγελματίες,
 • στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω της απελευθέρωσης του δυναμικού του εναλλακτικού τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης,
 • την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής προωθώντας την ισότητα των εθνικοτήτων, φύλων και ομάδων,
 • ενθάρρυνση της επαγγελματικής συμμετοχής, προσφέροντας ταυτόχρονα προγράμματα κατάρτισης για τις ευάλωτες ομάδες.

Τι κάνουμε;

 • Σχεδιασμός διαδραστικών ιστοσελίδων
 • Δημιουργία εργαλείων και πλατφορμών διαδικτακής μάθησης
 • Δημιουργία πολυμέσων και κινούμενων σχεδίων (animation)
 • Σχεδισμός γραφιστικών
 • Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων αφήγησης (story-telling)
 • Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς διάδοσης, προώθησης ή δικτύωσης
 • Διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων κατάρτισης, ενημερωτικών εργαστηρίων κα.
 • Στενή συνεργασία με νέους και εθελοντές
 • Σχεδιασμός στρατηγικών διάδοσης και προώθησης αποτελεσμάτων
 • Συνεργασία με εμπειρογνώμονες και τοπικούς φορείς
 • Ενθάρρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών
 • Προώθηση των Ευρωπαϊκών ιδανικών και αξιών

Τα ενδιαφέροντά μας

Η InterMediaKT αποτελείται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με διαφορετικό υπόβαθρο, που τους καθιστά ικανούς να υλοποιήσουν επιτυχώς προγράμματα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών. Χρησιμοποιώντας το ευρύ δίκτυο και τις συνδέσεις μας, μπορούμε να φτάσουμε επιτυχώς σε πολλές ομάδες-στόχους και να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Διευρύνοντας τους ορίζοντές μας μέσω διεθνών συνεργασιών και συνεργασιών, προσδοκούμε:

 • προώθηση της αποτελεσματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: ERASMUS+ Programme
 • ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής: Europe for Citizens  & Rights, Equality & Citizenship
 • προώθηση νεανικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας: ERASMUS+ ProgrammeCOSME Programme
 • ενθάρρυνση της πολιτιστικής κατανόησης και της διαπολιτισμικότητας: Creative Europe:
 • προώθηση της έρευνας και της καινοτομία: Horizon 2020 Programme