Πατώντας το παρακάτω κουμπί μπορείτε να δείτε τους ισολογισμούς των τελευταίων 3 ετών.