«Είναι πάντα χαρά και τιμή να συνεργάζομαι με την InterMediaKT, διότι το ήθος, η  καινοτομία, η δημιουργικότητα, η φρεσκάδα ιδεών και παρεμβάσεων, αλλά και η προσφορά προς την τοπική κοινωνία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που τους διακρίνει»