Η InterMediaKT αποτελείται από ανθρώπους με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ενδυνάμωσης και ανιδιοτέλειας. Λειτουργώντας πάντα με μεράκι, ενθουσιασμό και επαγγελματισμό, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό οργανισμό διάχυσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τη κοινωνία και τη νεολαία.»