Έργο G4E: Ένα Εντυπωσιακό Ταξίδι για την Ενίσχυση της Εκπαίδευσης STEAM

Το Έργο Geeks for Education έρχεται στο τέλος του, μετά από ένα εκπληκτικό τριετές ταξίδι! Συγκεντρώνοντας 12 εταίρους από σχολεία, καινοτόμες εταιρείες και οργανισμούς μη τυπικής μάθησης, το G4E προώθησε δυναμικές συνεργασίες που επαναπροσδιόρισε την εκπαίδευση STEAM.

 

Μέσω της χρήσης εργαλείων, κατάρτισης και διαδικασιών STEAM, το έργο πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Εντυπωσιακός αριθμός των 995 μαθητών, συμμετείχε ενεργά στις δοκιμές και 156 δάσκαλοι-ες που έλαβαν εξειδικευμένη κατάρτιση στην εκπαίδευση STEAM, αλλά ακόμη και τα 27 σχολεία εφάρμοσαν με επιτυχία το εργαλείο SELFIE, μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από το G4E για τη βελτίωση της μάθησης. Το έργο κατέγραψε επίσης τις καλύτερες πρακτικές διαδικτύου και δημιούργησε ένα “Εργαλειοθήκη ανακάλυψης του εαυτού” με την πολύτιμη συνεργασία 35 εκπαιδευτικών.

 

Ευχαριστούμε όλους-ες όσους-ες συμμετείχαν και έκαναν το Geeks For Education πραγματικότητα! Η επιτυχία του έργου οφείλεται στη συλλογική προσπάθεια και αφοσίωση των δασκάλων, εκπαιδευτών και εταίρων που μοιράστηκαν το όραμα του έργου μαζί μας και συνέβαλαν στην μετασχηματιστική μάθηση STEAM.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι πλέον διαθέσιμο και δωρεάν προς χρήση στην πλατφόρμα MOOC:

Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους για να συνεχίσουν την προώθηση των προσβάσιμων και συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης.

 

Καθώς το έργο G4E ολοκληρώνεται, γιορτάζουμε τη μετασχηματιστική του επίδραση στην εκπαίδευση STEAM και προβλέπουμε με ανυπομονησία τη συνεχιζόμενη εξέλιξη των συμπεριληπτικών και αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών.
 Μαζί, έχουμε θέσει τις βάσεις για ένα φωτεινότερο και πιο τεχνολογικά προηγμένο μέλλον.