Οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων μας στο “Tolerance speech: tools and methods for youth workers”

Το TOLERANCE SPEECH είναι ένα φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία (Πολωνία) από νέους επαγγελματίες. Προορίζεται ως ένας τρόπος για να προωθηθεί η ανοχή στους νέους ευρωπαίους πολίτες και να υποστηριχθεί κατά ενός διαπολιτισμικού διαλόγου που οδηγείται από δυσπιστία, λάθος αντίληψη και διάκριση σε άλλους πολιτισμούς ή ανθρώπους που προέρχονται από μετανάστευση ή καταναγκαστική μετακίνηση. Σκοπός…