Οι εντυπώσεις των συμμετεχόντων μας στο “RIDTHE ToT” – Λούτον, Ηνωμένο Βασίλειο

Το “RIDTHE Training of Trainers” ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου RIDTHE. Οι στόχοι της κατάρτισης ήταν η ενίσχυση της ικανότητας των εταίρων και ο προγραμματισμός της υλοποίησης πιλοτικών έργων στο πλαίσιο του RITDHE. Η κατάρτιση επικεντρώθηκε κυρίως στην τεχνική καθοδήγηση για τη δημιουργία ημερολογίων αξιοπρέπειας και στην εξερεύνηση της…