ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ BOOST UP – PIANEZZA, ITALY

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Boost up- Βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων για νέους για κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία»: – (Από 16 έως 23 Ιουλίου 2021)   Συμμετέχοντες: Argyro Mouriki ,Korre Kerasia, Michail Samartzis  Τι μάθατε/αποκομίσατε από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; (Η οργάνωση, τα αντικείμενα και τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν αντάξια των προσδοκιών σας;) Αργυρώ: Έκανα φίλους. έμαθα για άλλους…