Unlimited Abilities Days

UNLIMITED ABILITIES DAYS 2021 Τεχνολογία χωρίς Περιορισμούς «Ο Covid 19 επιτάχυνε την ένταξη της τεχνολογίας στη ζωή μας, φέρνοντας μας αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Άνθρωποι με προβλήματα όρασης, ακοής και μετακίνησης μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογικές εφαρμογές και να ξεπεράσουν τα εμπόδια της καθημερινότητας. H Πολιτεία μπορεί να εντάξει τεχνολογικά εργαλεία που θα μας…

UNEEVERSE

Title: UNEEVERSE Running dates: Ιούλιος 2020 – Αύγουστος 2021 Programme: European Solidarity Corps ID number: 2020-1-EL02-ESC11-005895 Website: – Το Uneeverse είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο ESC το οποίο χωρίζεται στην ανάπτυξη  soft skills και ψηφιακών ικανοτήτων, ως μέσου για την ένταξη στην εργασία. Δίνει την ευκαιρία στους εθελοντές του να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ποικίλες δραστηριότητες, που αντιστοιχούν στους στόχους της ανοιχτής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης της InterMediaKT και στοχεύουν…

Μια Αγκαλιά για την 3η e-λικία

Title: Μια Αγκαλιά για την 3η e-λικία Running dates: Μάιος 2021 – Μάρτιος 2023 Programme: Active Citizens Fund ID number: ΕΕΑ 438 Website: https://hug65plus.gr/ Το έργο απαντά στην ανάγκη της ισότιμης συμπερίληψης των ατόμων 65+ στον ψηφιακό κόσμο. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, οι μη φιλικές -για την τρίτη ηλικία- πλατφόρμες και τα στερεότυπα της κοινωνίας για…

E-TEAM

Τίτλος: The E- Team: Partnership for Online Adult Education Διάρκεια έργου: Δεκέμβριος 2020 – Οκτώβριος 2022 Πρόγραμμα: ERASMUS+ KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP – adult education, exchange of good practice Κωδικός έργου: 2020-1-PL01-KA204-082291 Ιστοσελίδα: https://www.theeteam-project.org/ Περιγραφή Η τεχνολογία και οι υπολογιστές στις μέρες μας αποτελούν κομμάτια της καθημερινής μας ζωής σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. Από την…

DISAWORK

Πληροφορίες Έργου Τίτλος Έργου: DISAWORK: Development and Implementation of a Social Emotional Approach to the Workplace Διάρκεια Έργου: Οκτώβριος 2020 – Σεπτέμβριος 2022 Κατηγορία Έργου: Erasmus+ -KA2- Συνεργασίες για την Καινοτομία και την ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Κωδικός Έργου: 2020-1-EL01-KA204-079122 Ιστοσελίδα: https://disawork.eu/ Περιγραφή Έργου Το έργο “DISAWORK” στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας διαχείρισης συναισθηματικών δεξιοτήτων σε…

Bridging the Gap

Πληροφορίες Έργου Τίτλος Έργου: Bridging the Gap – Digital competences for women in rural areas to increase their entrepreneurial opportunities and employability. Towards inclusion through entrepreneurship Διάρκεια Έργου: Νοέμβριος 2020 – Οκτώβριος 2022 Κατηγορία Έργου: Erasmus+ -KA2- Συνεργασία για την Καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Κωδικός Έργου: 2020-1-ES01-KA204-082832 Ιστοσελίδα: https://bridgingruralgap.eu/ Περιγραφή Έργου Ο κύριος…