Χτίζοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας!

Χτίζοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας!  Η Ημέρα Καριέρας επέστρεψε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Παν. Πελοποννήσου και η ομάδα της InterMediaKT συμμετείχε ενεργά με μια ομιλία από την Αντωνέλα Κοτσώνη, Project Manager, Education & Youth Officer με βασική θεματική τη σημασία των ήπιων δεξιοτήτων τόσο στην αναζήτηση εργασίας όσο και στις σύγχρονες…