Τελική εκδήλωση του έργου “Μια αγκαλιά για την Τρίτη e-λικία”!

Τελική εκδήλωση του έργου “Μια αγκαλιά για την Τρίτη e-λικία”! Το έργο “Μια αγκαλιά για την Τρίτη e-λικία” ολοκληρώθηκε με την τελική μας εκδήλωση. Σκοπός του έργου ήταν να συμβάλλει στην προάσπιση του δικαιώματος της ισότιμης ένταξης και πρόσβασης των ατόμων άνω των 65 ετών στον ψηφιακό κόσμο.Σε αυτούς τους 24 μήνες καταφέραμε: να φτιάξουμε…

CO-SOLIDARITY PLATFORM: Αλληλεγγύη χωρίς σύνορα

CO-SOLIDARITY PLATFORM: Αλληλεγγύη χωρίς σύνορα Το ταξίδι της αλληλεγγύης ξεκινά από την Πάτρα και την Co-Solidarity Platform. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση της Co-Solidarity Platform: Αλληλεγγύη χωρίς σύνορα. Μία πρωτοβουλία που συστάθηκε με σκοπό να προάγει το διακρατικό δίκτυο αλληλεγγύης, ξεκινώντας από την Ελλάδα και την Γαλλία, μέσα από το δίκτυο αλληλεγγύης που έχει…

Bridging the Gap: Ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου για επιτυχία στη σύγχρονη οικονομία

Bridging the Gap: Ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου για επιτυχία στη σύγχρονη οικονομία Οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν συχνά σημαντική έλλειψη επιχειρηματικών ευκαιριών και ευκαιριών απασχόλησης. Σε πολλές περιπτώσεις, το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων δυσχεραίνει την πρόσβαση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές στην τεχνολογία και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται για…

DISAWORK: Προώθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

DISAWORK: Προώθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας Στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον, η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται πολύτιμη δεξιότητα που μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία. Συναισθηματικές δεξιότητες όπως η αυτογνωσία, η αυτορρύθμιση, η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για τη δημιουργία θετικών σχέσεων με συναδέλφους και πελάτες. Η εκμάθηση των συναισθηματικών δεξιοτήτων θα…

ECO-WALKS: Αθλητισμός και Φύση για την Υγεία και την Περιβαλλοντική Ευημερία

ECO-WALKS: Αθλητισμός και Φύση για την Υγεία και την Περιβαλλοντική Ευημερία Είναι σημαντικό να κάνουμε τον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα μέρος της καθημερινής μας ρουτίνας για να διατηρήσουμε καλή υγεία και ευεξία. Τα αθλήματα δεν είναι απλώς εξαιρετικά για να διατηρείτε τη φόρμα και την υγεία σας- ενθαρρύνουν επίσης την κοινωνική αλληλεπίδραση και προσφέρουν…

Διεθνή βραβεία για το ντοκιμαντέρ της HUG 65+

Διεθνή βραβεία για το ντοκιμαντέρ της HUG 65+ Το έργο “HUG 65+” ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ισότιμη ένταξη των ατόμων 65+ στον ψηφιακό κόσμο. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, οι μη φιλικές προς τους ηλικιωμένους πλατφόρμες και τα στερεότυπα της κοινωνίας για τους ηλικιωμένους εμποδίζουν τα άτομα 65+ να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία που θα διευκόλυναν την καθημερινότητα…

Ας προωθήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά, την κοινωνική ένταξη και την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη!

Ας προωθήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά, την κοινωνική ένταξη και την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη! Η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί κρίσιμη πτυχή της κοινωνικής ένταξης, της συμμετοχής των νέων και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιούνται δραστηριότητες άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το…

Βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού

Βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού Μπορεί να είναι δύσκολο για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού να βρουν και να διατηρήσουν εργασία. Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι μπορεί να έχουν προβλήματα με την επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες, γεγονός που μπορεί να τους δυσκολεύει να καταλάβουν τι…

Το ON-OFF Project στοχεύει να σταματήσει την έμφυλη βία στον κυβερνοχώρο

Το ON-OFF Project στοχεύει να σταματήσει την έμφυλη βία στον κυβερνοχώρο 9 εκατομμύρια κορίτσια στην Ευρώπη έχουν αντιμετωπίσει βία στον κυβερνοχώρο πριν γίνουν 15 ετών, αλλά πολλές χώρες δεν το θεωρούν έγκλημα. Η έμφυλη βία (ΒΒ) αποτελεί ένα μακροχρόνιο ζήτημα σε όλη την ιστορία, το οποίο τροφοδοτείται από τα στερεότυπα και τις ανισότητες των φύλων.…

Το Project YMI στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των νέων με αυτισμό στις κοινοτικές δραστηριότητες

Το Project YMI στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των νέων με αυτισμό στις κοινοτικές δραστηριότητες Πολλά παιδιά και νέοι με αυτισμό δεν εντάσσονται πλήρως στην κοινωνία. Οι ομάδες που εργάζονται μαζί τους συχνά παρέχουν δραστηριότητες μόνο για αυτιστικά παιδιά, με την παρουσία θεραπευτών, σε ξεχωριστές ομάδες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό, στιγματισμό, διακρίσεις και…