E.E.F.Ect-European Education Fostering Ecotourism

Περιγραφή

Η σχέση μεταξύ του οικοτουρισμού και της εκπαίδευσης είναι εκείνη που ασχολείται με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ερμηνείας των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και διαχειριστικών αξιών των οργανισμών. Η εκπαίδευση στο πλαίσιο αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια απλή μεταφορά πληροφοριών. Πρόκειται για εξήγηση, διέγερση, πρόκληση, αποκάλυψη και κατανόηση με τρόπο που προσωπικά εμπλέκει τους επαγγελματίες του οικοτουρισμού.

Τίτλος: E.E.F.Ect – European Education Fostering Ecotourism

Διάρκεια Έργου: Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2019

Κατηγορία Έργου:  Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships | Εκπαίδευση Ενηλίκων

Κωδικός Έργου: 2017-1-IT02-KA204-036713

Ιστοσελίδα: https://eefect.eu/

Ωστόσο, αυτή είναι η πρόκληση της ερμηνείας και ενός βασικού στόχου για τον οικοτουρισμό, δηλαδή η ενίσχυση των στάσεων και των ενεργειών των ανθρώπων απέναντι στο περιβάλλον τους. Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από μια βαθιά έρευνα και ανάλυση SWOT που πραγματοποιήθηκε σε κάθε χώρα εταίρο, όλες με μεγάλο τουριστικό δυναμικό, αποκάλυψε κοινές αδυναμίες και ανάγκες στον τομέα της ανάπτυξης του οικοτουρισμού:

  1. Φυσικό – γεωγραφικό περιβάλλον: χαμηλό ενδιαφέρον για τη μείωση της ρύπανσης, αδύναμη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατάχρηση δασικού ταμείου, κακή διάδοση των σημείων συλλογής και ανακύκλωσης των αποβλήτων.
  2. Παραδοσιακό πολιτιστικό περιβάλλον: ανεπαρκείς επενδύσεις για την ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικών στόχων, απουσία βάσεων δεδομένων και ημερολογίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, κακή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διατήρηση ιστορικών κτιρίων.
  3. Τεχνικό και τεχνολογικό περιβάλλον: έλλειψη εγκαταστάσεων αποβλήτων σε πολυάριθμα τουριστικά κέντρα, έλλειψη κατάλληλων υγειονομικών εγκαταστάσεων σε πολυάριθμα τουριστικά αξιοθέατα, περιορισμένη πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, τουριστικές στάσεις και τουριστικά αξιοθέατα, έλλειψη τουριστικών πληροφοριών, χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
  4. Κοινωνικό περιβάλλον: η επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργοδοτών, η έλλειψη συνεχούς κατάρτισης σε απομακρυσμένες περιοχές, οι χαμηλοί μισθοί και οι ανεπαρκείς συνθήκες εργασίας που ευνοούν τη μετανάστευση από τον τουρισμό, η έλλειψη μεθόδων ανάπτυξης επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον τουρισμό , έλλειψη προγράμματος σπουδών στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για τον οικοτουρισμό.
  5. Πολιτικό-νομικό περιβάλλον: έλλειψη συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τον οικοτουρισμό, έλλειψη θεσμικών δομών για την περιφερειακή ανάπτυξη του οικοτουρισμού, έλλειψη μηχανισμών στήριξης για τους επενδυτές, ομαλή εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα του οικοτουρισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος.
  6. Οικονομικό περιβάλλον: έλλειψη σχεδίων μάρκετινγκ με στόχο τον οικοτουρισμό, έλλειψη εικονικών αγορών, ανεπαρκής χρήση των ΤΠΕ για την προώθηση της ανάπτυξης του οικοτουρισμού.