ΕΝΕΡΓΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Γνωρίστε τους ενεργούς τοπικούς εθελοντές μας

Γνωρίστε τους ενεργούς τοπικούς

εθελοντές μας

Οι τοπικοί μας εθελοντές αποτελούν τεράστιο πλεονέκτημα για τον οργανισμό μας. Φέρνοντας τις γνώσεις, τις ικανότητες και την ενέργειά τους, κάνουν τον οργανισμό να αναπτύσσεται και να ευημερεί. Καθοδηγούμενοι από μεγάλες αξίες και ιδανικά, αποτελούν πηγή ανάπτυξης, καινοτομίας και κινήτρων. Για τους λόγους αυτούς, προσπαθούμε να τους παρέχουμε έναν ασφαλή χώρο για να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση που επιθυμούν μέσα από διάφορους τομείς εμπλοκής, όπως η διαχείριση εκδηλώσεων, η επικοινωνία, η έρευνα και η κατάρτιση, η συμμετοχή σε διεθνείς ανταλλαγές κ.λπ. Τέλος, πιστεύουμε ότι η αναγνώριση του έργου και της συμμετοχής των εθελοντών μας είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, είτε μέσω άτυπης εκτίμησης είτε μέσω επίσημων πιστοποιητικών ή παραπομπών, αν το χρειάζονται.

Αλκμήνη Βραχοπούλου

Μαρία Κατσαΐτη

Μάριος Λαδάς

Βαλεντίνος Πουρίκας