Γνωρίστε τους ESC εθελοντές μας

Γνωρίστε τους ESC εθελοντές μας

Εθελοντές

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ESC) είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους νέους να συμμετάσχουν εθελοντικά σε διάφορα έργα σε όλη την Ευρώπη, όπου θα μπορούν να συνεισφέρουν στις τοπικές κοινότητες και τους ανθρώπους. Η InterMediaKT φιλοξενεί εθελοντές μέσω του προγράμματος European Solidarity Corps από το 2018 (πρώην EVS). Τα τελευταία 5 χρόνια, υποδεχτήκαμε 10 εθελοντές από διαφορετικά προγράμματα ESC και χώρες εταίρους. Η παρουσία ξένων εθελοντών έγινε μέρος της ζωής της οργάνωσης, καθώς οι εθελοντές κάνουν την καθημερινή ζωή πιο διαφοροποιημένη και παρέχουν πολύτιμη βοήθεια.