Συνέντευξη στο @UP University of Patras Magazine

Το upatras.gr άλλαξε! Πιθανώς η σελίδα που αναζητείτε υπάρχει στον παλαιό ιστότοπο. Πατήστε στο παρακάτω link για να μεταβείτε εκεί.

Εύρεση αυτής της σελίδας στον παλαιό ιστότοπο

 
Διαφορετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα του νέου ιστότοπου για να βρείτε αυτό που αναζητείτε.