Social Integration Through Informal Dialogue

Περιγραφή

Το έργο επικεντρώνεται κυρίως στην ενσωμάτωση των μεταναστών / προσφύγων που ζουν σε 5 διαφορετικές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο οι κύριοι συμμετέχοντες-στόχοι, αλλά και οι ντόπιοι που σπάνια έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με την εν λόγω ομάδα μη ντόπιων. Συνεπώς, το σχέδιο αυτό έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των τοπικών και των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Επιλέξαμε επίσης το δεύτερο σύνολο προτεραιοτήτων (ΝΕΟΛΑΙΑ: Προώθηση της Ενδυνάμωσης), καθώς στοχεύουμε τους νέους στις κοινότητές μας και τους ενθαρρύνουμε να είναι πιο κοινωνικά ενεργοί. Θα λάβουν κατάρτιση για το πώς θα διευκολύνουν, θα είναι πιο ευαίσθητες στις ανάγκες των μεταναστών και θα μάθουν δημιουργικούς τρόπους ενσωμάτωσης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινότητα. Θα ενθαρρυνθούν να ακολουθήσουν την πορεία της εργασίας των νέων και να συνεργαστούν στενά με όλους τους εταίρους.
Τα άμεσα αποτελέσματα του έργου έχουν ως εξής: – Εκπαιδευμένο προσωπικό 20 εργαζομένων σε θέματα νεολαίας από 5 χώρες για την οργάνωση, προβολή και προώθηση της έννοιας της δραστηριότητας Open Cafe.

 • Εκτέλεση 200 εκδόσεων των εκδηλώσεων Open Cafe που παραδόθηκαν σε 5 χώρες με συνέχεια μετά την ολοκλήρωσή τους.
 • Προσέγγιση τουλάχιστον 6000 τοπικών νέων και μεταναστών σε 5 χώρες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες συμμετέχουν σε εκδηλώσεις Open Cafe (περίπου 30 συμμετέχοντες / εκδήλωση).
 • Εγχειρίδιο για την εκτέλεση του Open Cafe και διανομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τουλάχιστον 200 ευρωπαϊκές οργανώσεις που εργάζονται για την ένταξη και την ενσωμάτωση. Η έκδοση θα είναι επίσης διαθέσιμη στο διαδίκτυο για δωρεάν download.
 • Σύντομες και μικρές σειρές ταινιών που προωθούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, φτάνουν και βλέπουν από τουλάχιστον 2000 άτομα από τουλάχιστον 5 χώρες. – Να εμπνεύσει τουλάχιστον 5 ακόμη οργανισμούς στην Ευρώπη να εισαγάγουν την έννοια του Open Cafe στις δραστηριότητές τους ακολουθώντας το παράδειγμά μας.
 • Έναρξη τουλάχιστον 5 δια τομεακών συνεργασιών (1 / χώρα) επικεντρωμένων στην ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινότητα.
 • Συμμετέχοντας σε τουλάχιστον 15 περιφερειακά μέσα ενημέρωσης σε 5 χώρες, παρουσιάζοντας το έργο και την ιδέα του. Εκτιμάται ότι κάθε δελτίο τύπου θα φτάσει τουλάχιστον 4000 αναγνώστες – αυτό κάνει 300 000 άτομα σε τουλάχιστον 5 χώρες να διαβάζουν για το έργο μας. Μιλώντας για έμμεσα αποτελέσματα, το έργο στοχεύει:
 • Να παρέχεται χώρος για τις φωνές των μεταναστών. Αυτό το πρόγραμμα είναι μια πλατφόρμα για διαφορετικές και εντελώς αντίθετες απόψεις και ιδέες για να συναντηθούν στο διάλογο. Αλλά προτού συμβεί αυτό, πρέπει να τονώσουμε τους μετανάστες και τους ντόπιους, η εμπιστοσύνη μοιράζεται τις ιστορίες τους. Τόσο πολύ, ώστε να αισθάνονται άνετα να μοιράζονται τις απόψεις τους χωρίς φόβο.
 • Να προσελκύσει την προσοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην ανάγκη δημιουργίας δημόσιων χώρων όπου οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι, όπου μπορούν να βρουν υποστήριξη και πού μπορούν να ανήκουν, μαζί με ανθρώπους από τις τοπικές κοινωνίες.
 • Να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των τομέων προκειμένου να παρασχεθούν στους μετανάστες πιο ολιστικά σχέδια, που σχετίζονται με την υγεία, την απασχόληση και τον γενικό υγιεινό τρόπο ζωής.
 • Για να δημιουργήσετε μια κοινότητα επικεντρωμένη στους συμμετέχοντες του Open Cafe. Για να αισθάνονται ότι με τη συμμετοχή τους, συνδέονται με άλλους συμμετέχοντες σε άλλες συνεργαζόμενες τοποθεσίες. Δημιουργώντας έτσι μια κοινότητα μεταξύ τους, όπου ξεκινούν φιλίες ή νέα έργα, να βρουν νέες θέσεις εργασίας ή να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις.
 • Να δημιουργηθεί μια κοινότητα ομογενών ΜΚΟ που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το Open Cafe ως μέθοδο ενσωμάτωσης στις κοινότητές τους.
 • Για τους νέους να γίνουν πιο κοινωνικά ενεργοί, δημιουργώντας δικά τους έργα και συμμετέχοντας σε διεθνή προγράμματα όπως οι ανταλλαγές νέων και τα μαθήματα κατάρτισης. – Προώθηση της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης.
 • Να ενισχυθεί η διεθνής διάσταση των δραστηριοτήτων για τη νεολαία και να ενισχυθεί η ικανότητα των εργαζομένων και των οργανώσεων νέων να υποστηρίξουν τους νέους. – Να αυξηθεί η ικανότητα των συμμετεχόντων σε ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα στις αγγλικές και τις περιφερειακές γλώσσες.
 • Να προωθήσει δραστηριότητες και αξίες εθελοντισμού μεταξύ των συμμετεχόντων.

Τίτλος Έργου: Social Integration Through Informal Dialogue

Διάρκεια Έργου: Δεκέμβριος 2018– Νοέμβριος 2020

Πρόγραμμα:KA2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών KA205 – Στρατηγικές συνεργασίες για τη νεολαία

Κωδικός Έργου: 2018-2-PL01-KA205-051460

Ιστοσελίδα: open-cafe.eu

 

Social Integration Επεισόδιο 1 | Erasmus Plus | 2019

Social Integration Επεισόδιο 2 | Erasmus Plus | 2019