Σχετικά με εμάς

Η InterMediaKT (Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που εδρεύει στην Πάτρα και λειτουργεί από το 2012, έχει στόχο την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καινοτομία. Μέσω τεχνολογικών εργαλείων, συνεργασιών και μεταφοράς ορθών πρακτικών προσπαθούμε να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας που είναι η Μεταφορά Γνώσης. 

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η InterMediaKT (Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που εδρεύει στην Πάτρα και λειτουργεί από το 2012, έχει στόχο την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καινοτομία. Μέσω τεχνολογικών εργαλείων, συνεργασιών και μεταφοράς ορθών πρακτικών προσπαθούμε να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας που είναι η Μεταφορά Γνώσης. 

το όραμα μας

“Η άνευ όρων πρόσβαση στην εκπαίδευση και την τεχνολογία για τη διασφάλιση της ισονομίας και της ευημερίας.”

το όραμα μας

“Η άνευ όρων πρόσβαση στην εκπαίδευση και την τεχνολογία για τη διασφάλιση της ισονομίας και της ευημερίας.”

η αποστολή μας

Στοχεύουμε στην Μεταφορά Γνώσης, συνδυάζοντας την εκπαίδευση και την τεχνολογική υποστήριξη για μία πιο προσβάσιμη και ισότιμη μάθηση, κοινωνική ένταξη και προώθηση της ενεργού συμμετοχής και του εθελοντισμού.

η αποστολή μας

Στοχεύουμε στην Μεταφορά Γνώσης, συνδυάζοντας την εκπαίδευση και την τεχνολογική υποστήριξη για μία πιο προσβάσιμη και ισότιμη μάθηση, κοινωνική ένταξη και προώθηση της ενεργού συμμετοχής και του εθελοντισμού.

η δέσμευσή μας

η δέσμευσή μας

Η ενδυνάμωση της κοινότητας με τη χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και η δημιουργία και διάδοση ποιοτικού εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Οι στόχοι μας

στήριξη της επιχειρηματικότητας, των νέων και των απασχολούμενων στον τομέα νεολαίας

αποτελεσματική προαγωγή της γνώσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης

προώθηση της επιστήμης και των προηγμένων τεχνολογιών ως εργαλείο για να γίνουν καλύτεροι πολίτες και πιο ανταγωνιστικοί επαγγελματίες

στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω της απελευθέρωσης του δυναμικού του εναλλακτικού τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής προωθώντας την ισότητα των εθνικοτήτων, φύλων και ομάδων

ενθάρρυνση της επαγγελματικής συμμετοχής, προσφέροντας ταυτόχρονα προγράμματα κατάρτισης για τις ευάλωτες ομάδες