Το Project YMI στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των νέων με αυτισμό στις κοινοτικές δραστηριότητες

Πολλά παιδιά και νέοι με αυτισμό δεν εντάσσονται πλήρως στην κοινωνία. Οι ομάδες που εργάζονται μαζί τους συχνά παρέχουν δραστηριότητες μόνο για αυτιστικά παιδιά, με την παρουσία θεραπευτών, σε ξεχωριστές ομάδες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό, στιγματισμό, διακρίσεις και ιδρυματοποίηση.

Το “Young Mediators for Inclusion” project (YMI) στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Το YMI βοηθά αυτιστικά παιδιά και νέους να συμμετέχουν σε κοινοτικές δραστηριότητες μαζί με τους συνομηλίκους τους, με την υποστήριξη “νεαρών διαμεσολαβητών” που ενθαρρύνουν την κοινωνική ένταξη με ίσους όρους.

Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε μια νέα προσέγγιση για τη συμμετοχή παιδιών και νέων με αυτισμό σε κοινοτικές δραστηριότητες, όπως αθλητικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί σύλλογοι και δραστηριότητες που προωθούνται από τον δήμο. Αυτό περιελάμβανε τη δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης για νεαρούς διαμεσολαβητές και μέλη του προσωπικού της κοινότητας, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ένταξη των ατόμων με αυτισμό. Το έργο παρήγαγε έναν ευρωπαϊκό οδηγό για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό. Ανατρέξτε στην τελική έκθεση του έργου για να μάθετε τους σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχή ένταξη των νέων με αυτισμό στις κοινοτικές δραστηριότητες.

The YMI project app βοηθάει στον μετασχηματισμό των κοινοτικών δομών, ενδυναμώνοντας τα αυτιστικά άτομα και τους διαμεσολαβητές να σπάσουν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Η εφαρμογή δημιουργεί χώρους για ισότιμη συμμετοχή και αποδεικνύει ότι η ένταξη είναι δυνατή. Η εφαρμογή του έργου YMI είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και μπορεί να εγκατασταθεί σε smartphones και tablets.