Βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού

Μπορεί να είναι δύσκολο για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού να βρουν και να διατηρήσουν εργασία. Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι μπορεί να έχουν προβλήματα με την επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες, γεγονός που μπορεί να τους δυσκολεύει να καταλάβουν τι θέλουν τα αφεντικά και οι συνάδελφοι. Ορισμένα άτομα με αυτισμό είναι επίσης ευαίσθητα σε πράγματα όπως ο θόρυβος και το φως, γεγονός που μπορεί να καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη την εργασία.

Το IVEA project έχει ως στόχο να ρωτήσει τα άτομα με αυτισμό τι πιστεύουν ότι λείπει από την εκπαίδευσή τους. Πιστεύουν ότι εκτός από τα ακαδημαϊκά πράγματα, θα πρέπει να μάθουν και πρακτικά πράγματα, όπως πώς να αλληλεπιδρούν κοινωνικά, να διαχειρίζονται την καθημερινή ζωή και να είναι ανεξάρτητοι. Το έργο συνεργάζεται με πανεπιστήμια, ενώσεις αυτιστικών, επαγγελματίες και ΜΚΟ από την Ευρώπη για να φτιάξει έναν ευρωπαϊκό οδηγό για την εκπαίδευση των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού ώστε να βρουν καλές δουλειές.

Ο οδηγός δημιουργήθηκε από δύο τύπους μαθημάτων κατάρτισης. Το ένα απευθυνόταν σε άτομα με αυτισμό και το άλλο σε άτομα που μπορεί να τα απασχολούν. Μετά την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν μαζί σε μια τελική πρακτική άσκηση για άτομα με αυτισμό στους οργανισμούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Στο αρχικό στάδιο, οι εταίροι προέβησαν σε βιβλιογραφική ανασκόπηση για να εντοπίσουν τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με την απασχόληση. Εδώ μπορείτε να βρείτε μια έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών των μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης που παρέχονται.

Στο πλαίσιο του έργου, το IVEA app αναπτύχθηκε για συσκευές Android και μπορούσε να εγκατασταθεί σε smartphones και tablets. Διέθετε μια προσαρμοσμένη έκδοση του Ευρωπαϊκού Οδηγού και περιεχόμενο πολυμέσων, όπως γραφικά και βίντεο. Η εφαρμογή είχε δύο εκδόσεις, μια εύχρηστη για τα άτομα με αυτισμό που αναζητούν εργασία και μια τυπική για τους πιθανούς εργοδότες.