Όντας ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εκτιμούμε την υποστήριξη των ανθρώπων που αγαπούν τη δουλειά τους και θέλουν να βοηθήσουν στο να κάνουμε τη διαφορά. Συνεργαζόμαστε με το Δίκτυο IM@ το οποίο είναι μια ομάδα από επαγγελματίες, εταιρείες, οργανισμούς και δίκτυα και εθελοντές που μοιράζονται τους ίδιους ή κοινούς στόχους. Το Δίκτυο IM@, αποτελείται από συνεργάτες και υποστηρικτές μας, δημιουργώντας την ευκαιρία για αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μέσα από έναν πολιτισμό αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δέσμευσης όλων για την επέκταση των ερευνητικών δραστηριοτήτων μας.