Πληροφορίες έργου
  • Τίτλος: Camouflage and safety in the virtual world
  • Χρονική διάρκεια: Δεκέμβριος 2015 – Νοέμβριος 2017
  • Πρόγραμμα: Erasmus+ KA2 | Cooperation for innovation and the exchange of good practices | Strategic Partnerships for school education
  • Αριθμός αναγνώρισης: 2015-1-PL01-KA201-016817
  • Ιστοσελίδα: http://camouflage-project.eu/
Περιγραφή

camouflage-finalΟ στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την ενημερότητα σχετικά με το cyberbullying (παρενόχληση στο διαδίκτυο) και την ανάγκη της ασφάλειας του Διαδικτύου, που είναι τα κύρια θέματα της ψηφιακής εποχής. Παρακολουθώντας πως στα σχολεία αυξάνεται ο αριθμός των περιπτώσεων εκφοβισμού και παρενόχλησης, θα θέλαμε να αναπτύξουμε έναν οδηγό κατάρτισης για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με σκοπό να τους βοηθήσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Το πρόγραμμα θα στοχεύει κάθε φορά στην αντιμετώπιση και την εξάλειψη των περιπτώσεων εκφοβισμού, αλλιώς οποιαδήποτε προσπάθεια πρόληψης του εκφοβισμού θα είναι αναποτελεσματική. Επιπλέον, θα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση στα σχολεία-εταίρους και τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του χρόνου. Παρά το γεγονός ότι το cyberbullying, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, δεν εμφανίζεται εξίσου συχνά σε σύγκριση με άλλους κινδύνους στο Διαδίκτυο, έχει αποδειχθεί ότι είναι συναισθηματικά ο πιο επώδυνος διαδικτυακός κίνδυνος για τον οποίο θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης.

Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (παιδιά, νέοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινωνία, φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, τοπικές αρχές στις χώρες-εταίρους) για το πόσο σημαντική είναι η συνειδητή και ασφαλής χρήση των ΤΠΕ στις μέρες μας. Σκοπός είναι να εξοπλιστούν οι φοιτητές του προγράμματος με ψηφιακές δεξιότητες. Αν και οι περισσότεροι μαθητές, σήμερα είναι ψηφιακοί ιθαγενείς, ωστόσο δεν είναι ψηφιακά επαρκείς. Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο καθημερινά αν και δεν διδάσκονται καμία από τις πολιτικές ασφάλειας. Τείνουν να μην καταλαβαίνουν τι σημασία έχει το κάθε κλικ. Στο μέλλον, αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την είσοδό τους στην επαγγελματικό κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν πώς μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές τους να εισέλθουν στον κόσμο με ασφάλεια, όντας ενήμεροι για τα κάθε είδους προβλήματα έτσι ώστε το ψηφιακό αποτύπωμά τους να είναι θετικό.