Πληροφορίες Έργου

  • Τίτλος Έργου: Geeks for Education – inclusive teaching and learning of STEM and digital skills by leveraging tech hubs and non-formal education
  • Διάρκεια Έργου: Σεπτέμβριος 2020 – Αύγουστος 2023
  • Κατηγορία Έργου: Erasmus+ -KA2- Συνεργασίες για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών
  • Κωδικός Έργου: KA201-09FF12A2
  • Ιστοσελίδα: https://www.geeks4education.eu/

Περιγραφή Έργου

Το έργο “G4E (Geeks for Education)” ενθαρρύνει τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ σχολικής εκπαίδευσης, βιομηχανίας και μη τυπικών μαθησιακών ρυθμίσεων. Το G4E σκοπεύει να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς που προέρχονται από οργανισμούς – να γίνουν ικανοί εκπαιδευτές και να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες και το STEM με συνεργατικούς, δημιουργικούς, ελκυστικούς και αποτελεσματικούς τρόπους, εξοπλίζοντας τους επίσης με μεθόδους και εργαλεία για τη μεταφορά τεχνογνωσίας χωρίς αποκλεισμούς σε διαφορετικούς μαθητές.

Οι στόχοι του έργου είναι:

 1. Να αξιοποιήσει την υπάρχουσα πρακτική όπου η μη τυπική και καινοτόμος εκπαίδευση που παρέχεται από τεχνολογικούς κόμβους και οργανισμούς καθίσταται προστιθέμενη αξία για την κοινωνική ένταξη, κάνοντας πιο ελκυστική και αποτελεσματική την STEM και την ψηφιακή εκπαίδευση μέσα αλλά και μαζί  με τα σχολεία
 2. Να καθορίσει μια καινοτόμο διεπιστημονική και περιεκτική παιδαγωγική μεθοδολογία για τους εκπαιδευτικούς της STEM, επιχειρηματίες και εκπαιδευτές μη-τυπικής εκπαίδευσης
 3. Να δοκιμάσουν και να εξορθολογίσουν τις μεθόδους μέσω διεπιστημονικής, ερευνητικής, βιωματικής μάθησης
 4. Να διαδώσει και να προωθήσει τα εργαλεία και τις μεθόδους G4E καθιστώντας τα προσβάσιμα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών