Η Αμερικανική Πρεσβεία Αθηνών χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα εντατικής πρακτικής 3 εβδομάδων για τον κ. Γρηγόρη Αρχιμανδρίτη, στο Techbridge Girls, στο Όκλαντ, της Καλιφόρνια. Ο Γρηγόρης είναι συνιδρυτής και πρόεδρος της InterMediaKT, μιας ελληνικής ΑΜΚΕ με έδρα την Πάτρα, που στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής ένταξης.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής του, ο Γρηγόρης είχε την ευκαιρία να μάθει τις βέλτιστες πρακτικές και να λάβει την τεχνογνωσία από τους εμπειρογνώμονες των ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο εκπαίδευσης και κατάρτισης των νεαρών κοριτσιών με δεξιότητες STEM και κατάφερε να δημιουργήσει δίκτυα με διεθνείς επαφές. Το πρόγραμμα αυτό επέτρεψε επίσης στον Έλληνα συμμετέχοντα να διερευνήσει τρόπους με τους οποίους οι αμερικανικοί ΜΚΟ χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την αντιμετώπιση ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε αυτές τις ομάδες.

Το “Techbridge Girls” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Καλιφόρνια που στοχεύει να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τα κορίτσια από κοινότητες χαμηλού εισοδήματος παρέχοντας υψηλής ποιότητας προγράμματα STEM και να ενδυναμώσει και να ενθαρρύνει τα κορίτσια να ευδοκιμήσουν στην Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά (ScienceTechnologyEngineeringMathematics).

Πληροφορίες: https://goo.gl/LUQ3mA