Η InterMediaKT συμμετείχε στην 1η Έκθεση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ΚΑΛΟ – Έκθεση Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, που φιλοξενήθηκε στην “Αγορά Αργύρη” το διήμερο 6-7 Ιουλίου 2018.

Μαζί με 34 ακόμα αξιόλογες κοινωνικές επιχειρήσεις και συλλόγους, παρουσιάσαμε τη δουλειά μας και συμμετείχαμε σε συζητήσεις που οργανώθηκαν για το διαμοιρασμό των καλών πρακτικών για την εύρυθμη λειτουργία και οργάνωσή τους.

Δείτε το πρόγραμμα του διημέρου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tinyurl.com/y9gv86ev