7 Μαρτίου 2018

Η InterMediaΚΤ συμμετείχε και υποστήριξε την εκδήλωση της I-Dialogue με τίτλο “Προστάτεψε το παιδί σου από το ηλεκτρονικό έγκλημα” που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα. Η πανελλαδική δράση «Προστάτεψε το παιδί σου από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα», επιδιώκει να λειτουργήσει ως μία μορφή πρόληψης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης των γονέων και των νέων ανθρώπων για την επικινδυνότητα του ηλεκτρονικού εγκλήματος και τους τρόπους προστασίας τους από αυτό. Η ομάδα των εθελοντών της InterMediaΚT έδωσαν το παρόν, υποστηρίζοντας την εκδήλωση.

page Prostatepse