Πληροφορίες έργου
  • Τίτλος: SETTLE – Social ‪‎Entrepreneurship‬ Training via icT Learning Environments
  • Χρονική διάρκεια: Οκτώβριος 2015 – Σεπτέμβριος 2017
  • Πρόγραμμα: Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for vocational education and training.
  • Αριθμός αναγνώρισης: 2015-1-UK01-KA202-013761
Περιγραφή

SETTLE LOGO

Στόχος του σχεδίου SETTLE είναι η δημιουργία ενός πλαισίου μάθησης και κατάρτισης για την προώθηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των κοινωνικών επιχειρηματιών , συμβάλλοντας στην στρατηγική της “Ευρώπης 2020” για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, νέες στρατηγικές και θέσεις εργασίας.

Το έργο θα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες:

– Νέοι κοινωνικοί επιχειρηματίες

– Νέοι επιχειρηματίες

– Κοινωνικοί intrapreneurs (όσοι ενδιαφέρονται για την συλλογική κοινωνική επιχειρηματικότητα)

– Ασκούμενοι και φοιτητές

– Εκπαιδευτές κοινωνικής επιχειρηματικότητας

– Εκπαιδευτές και ομιλητές διοίκησης επιχειρήσεων

– Εμπειρογνώμονες στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα γενικότερα

– Εμπειρογνώμονες στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων

– Εμπειρογνωμόνων στην υλοποίηση δραστηριοτήτων και την κατάρτιση

– Φορείς χάραξης πολιτικής

– Άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς

Από τον Οκτώβριο του 2015 έως το Σεπτέμβριο του 2017, έξι εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Λιθουανία θα αναπτύξουν τους ακόλουθους πνευματικούς άξονες:

 • Ευρωπαϊκή προσέγγιση στην μάθηση και την κατάρτισης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 • Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πορεία στην κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • SETTLELab ανοικτή πλατφόρμα για την εκμάθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Περιγραφή

IO1: Learning and training for social entrepreneurship.

Final full report (EN, pdf)

Περιεχόμενα:

Εισαγωγή
Γλωσσάριο

 1. Μεθοδολογικό υπόβαθρο
 2. Επισκόπηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 3. Συμμετέχοντες στο οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 4. Κοινωνικός Επιχειρηματίας
 5. Εκπαίδευση και κατάρτηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
 6. Μελέτες περιπτώσεων
 7. Συμπεράσματα
 8. Πολιτικές Συστάσεις

Αναφορές


IO2: Developing a EU Social Enterprise Learning Pathway

Final full report (EN, pdf)
Final full report (DE, pdf)
Final full report (GR, pdf)
Final full report (LT, pdf)
Final full report (FR, pdf)
Final full report (ES, pdf)

Περιεχόμενα:

 • Ανασκόπηση των απαιτήσεων κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλη την ΕΕ
 • Χρήση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ).
 • Τι προσφέρει το ΕΠΕΠ στο πρόγραμμα SETTLE;
 • Ποια προσόντα καλύπτει το ΕΠΕΠ;
 • Τι καλύπτουν τα επίπεδα του ΕΠΕΠ;
 • Πώς σχετίζεται το ΕΠΕΠ με τη διαδικασία της Μπολόνια;
 • Συστάσεις για μια πορεία μάθησης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις της ΕΕ
 • Τι έχει ήδη αναπτυχθεί;
 • Τα υφιστάμενα προσόντα για την Κοινωνική Επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Περαιτέρω προτάσεις ανάπτυξης
 • Αναφορές

IO3: SETTLELab – Open platform for learning on social entrepreneurship

Courses:

 1. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα και τις κοινωνικές επιχειρήσεις
 2. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Διαχείριση
 3. Χρηματοδότηση και Οικονομική Διαχείριση
 4. Κοινωνική επίπτωση ή Αλλαγή
 5. Ανάπτυξη και Βιωσιμότητα
 6. Πιστοποίηση – Τελική Εξέταση

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα, στην διεύθυνση: http://lab.settle-project.eu/