Στις 6 και 7 Απριλίου 2019, η InterMediaKT συνδιοργάνωσε και υποστήριξε το Soft Skills Academy της EESTEC LC Patras για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το SSA 2019 είχε 3 εκπαιδευτικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, οι εκπαιδευτές της InterMediaKT’s μίλησαν σχετικά με την συναισθηματική νοημοσύνη και τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Η δεύτερη ενότητα είχε ως θέμα “Συγκρούσεις και Διαχείριση Ομάδας”, από τους εκπαιδευτές της EESTEC. Τέλος, η τρίτη ενότητα αναφερόταν στο Design Thinking.

Για περισσότερες φωτογραφίες, πατήστε ΕΔΩ