Πληροφορίες
    • Τίτλος Έργου: TURN ONline Practices and tools of digital transformation and online activism for youth organizations
    • Διάρκεια Έργου:  Σεπτέμβριος 2017 – Απρίλιος 2019
    • Κατηγορία Έργου:  Erasmus+ KA2 Στρατηγικές Συνεργασίας στο τομέα της Νεολαίας
    • Κωδικός Έργου: 2017-2-ES02-KA205-01009
Περιγραφή

 

 

TURN ONline: Καλές πρακτικές και εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού και διαδικτυακού ακτιβισμού για οργανώσεις νεολαίας TurnOnlineLogoOfficialπου προάγουν την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενθαρρυνθούν οι οργανώσεις νεολαίας, που εργάζονται στον τομέα της οικοδόμησης της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μετατρέψουν τη δραστηριότητά τους ψηφιακά και να χρησιμοποιούν διάφορες μορφές ηλεκτρονικού ακτιβισμού προκειμένου να αυξήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο από τις ενέργειές τους.