Η μεταφορά γνώσης είναι η τέχνη της κοινής χρήσης, όχι μόνο της διδασκαλίας ή της μάθησης, αλλά και της ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων, δεξιοτήτων, τεχνικών, μεθόδων, καλών πρακτικών σε μια ποικιλία θεμάτων. Όταν συμβαίνει μια εποικοδομητική ανταλλαγή, συμβαίνει η μεταφορά της γνώσης.

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε τον κόμβο γνώσης, όπου όλοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τα έργα μας μέσω της Βάσης Δεδομένων “Μήτις”, καθώς επίσης μπορούν να διαβάσουν τις Επιστημονικές δημοσιεύσεις μας.

Μήτις

Δημοσιεύσεις