Η γνωσιακή βάση “Μήτις” είναι μία πρωτοβουλία για την παροχή online γνώσης μέσω μαθημάτων, συνεντεύξεων, παρουσιάσεων, κυρίως με την χρήση βίντεο και άλλων multimedia. Οι κύριες θεματικές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Κοινωνική Συνοχή και Ένταξη, Ευρωπαϊκή Ταυτότητα & Δημοκρατικές Αξίες, Περιβάλλον και Οικοτουρισμός.

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Κοινωνική Συνοχή και Ένταξη

Ευρωπαϊκή Ταυτότητα & Δημοκρατικές Αξίες

Περιβάλλον και Οικοτουρισμός