Η σχέση μεταξύ του οικοτουρισμού και της εκπαίδευσης είναι εκείνη που ασχολείται με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ερμηνείας των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και διαχειριστικών αξιών των οργανισμών. Η εκπαίδευση στο πλαίσιο αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια απλή μεταφορά πληροφοριών. Πρόκειται για εξήγηση, διέγερση, πρόκληση, αποκάλυψη και κατανόηση με τρόπο που προσωπικά εμπλέκει τους επαγγελματίες του οικοτουρισμού.

O1 - Study on Ecotourism Development

O2 - Manual for Ecotourism Promotion