Το Πρόγραμμα ECOSTEP YOUTH παρέχει συγκεκριμένες και καινοτόμες λύσεις μέσω ελκυστικών και συμμετοχικών εκπαιδευτικών δράσεων με περιβαλλοντικό στόχο. Μερικά από τα πλεονεκτήματα του προβλέπονται να είναι τα εξής:

 • Να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ομάδων αυτών με νέες κοινωνικές και επαγγελματικές προοπτικές
 • Να τους βοηθήσει να γίνουν πολίτες που γνωρίζουν και δεσμεύονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • Η δημιουργική χρήση των αποβλήτων η οποία θα μπορεί να αναζωπυρώσει τις δυνατότητες των μειονεκτούντων νέων δημιουργώντας νέες ευκαιρίες.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

 • Οι νέοι σε ακαδημαϊκή, κοινωνική ή επαγγελματική δυσκολία
 • Οργανώσεις επαναχρησιμοποίησης / επαγγελματίες / επιχειρήσεις και δίκτυα
 • Επόπτες εξειδικευμένων ιδρυμάτων,
 • Οι κοινωνικο-εκπαιδευτικοί ηγέτες και κοινωνικοί λειτουργοί
 • Τοπικά συμβούλια / κοινότητες – τεχνίτες, σχεδιαστές, καλλιτέχνες.

Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση είναι αναπτυσσόμενοι τομείς, συμβάλλοντας στην εμφάνιση νέων «πράσινων συναλλαγών». Η κοινωνία αλλάζει, ο κόσμος της εργασίας, οι νέοι αναζητούν νέο νόημα. Η δημιουργία ενός τέτοιου έργου με τους έφηβους, οι οποίοι θα είναι οι «καταναλωτές» του αύριο, τους επιτρέπει να ασχοληθούν και εμπλακούν σε ένα καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων που αξίζει να διαδοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Το διακρατικό πλαίσιο εργασίας με πολυεπιστημονικές και διαπολιτισμικές ομάδες παρέχει μια μεγάλη ευκαιρία για αυτούς τους νέους να βγουν από το πλαίσιο αποτυχίας τους. Θα συμμετάσχουν σε ένα νέο δυναμικό και νέο συνεργατικό δίκτυο, όπου θα εμπλουτίσουν τον εαυτό τους και θα ανακαλύψουν νέους ορίζοντες. Το έργο στοχεύει να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει αποκτήσει η κοινοπραξία για τη δημιουργία κοινωνικο-εκπαιδευτικών δράσεων γύρω από τη δημιουργική ανακύκλωση αποβλήτων.

Το έργο στοχεύει να αλλάξει την εστίαση στα ογκώδη απόβλητα και τα υλικά που προέρχονται από την οικονομική δραστηριότητα για να θεωρηθούν ως μοναδικοί πόροι, που ωφελούν τα άτομα και τις κοινότητες.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Το κοινωνικό-οικονομικό όφελος από τις ευκαιρίες που προσφέρει η δημιουργική ανακύκλωση και προώθηση μιας διακρατικής δυναμικής ομάδων νέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μέσω της επαναχρησιμοποίησης των «αποβλήτων».
 • Η ευκαιρία που θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια θετική εικόνα του εαυτού τους μέσα από τη δημιουργικότητα, τη συμμετοχή σε ένα συνεργατικό έργο με άλλους νέους ανθρώπους από διαφορετικό υπόβαθρο.
 • Να ανοίξουν νέοι οικονομικοί τομείς στον τομέα της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της διακόσμησης, του σχεδιασμού κλπ.
 • Η προώθηση της ισότητας, της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • Η βελτίωση των δημιουργικών, οργανωτικών και αριθμητικών ικανοτήτων των νέων συμμετεχόντων, αλλά και να τους δώσετε μια καλή γνώση του τοπικού και περιφερειακού τους πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των επαφών με τις εταιρείες.
 • Να επιτρέψει στους νέους να αποκτήσουν οικολογικές δεξιότητες διδάσκοντάς τους πώς να ενεργήσουν με τον κατάλληλο τρόπο στην παραγωγή αποβλήτων, ενώ παράλληλα γίνονται φορείς για να ευαισθητοποιήσουν τους άλλους γύρω τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://intermediakt.org/project/ecostep-youth-gr/

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του O3, κάθε ομάδα έπρεπε να κάνει συνεντεύξεις από επαγγελματίες στον τομέα της πράσινης οικονομίας και των επιχειρήσεων. Οι πρεσβευτές μας συναντήθηκαν με επαγγελματίες που δουλεύουν στις δικές τους φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρήσεις, όπου παρείχαν συνεντεύξεις με συμβουλές στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τους τομείς της δημιουργικής ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

Eco Step Youth Interview - Restauro, Annie Sloan Stockist

Eco Step Youth Interview - COFEECO

Eco Step Interview - Liofyllo