Εδώ μπορείτε να βρείτε τα μαθήματα του Ευρωπαϊκού Έργου GILM

Για περισσότερα, επισκεφτείτε: https://intermediakt.org/project/global-innovative-leadership-module-2/

1. Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

2. Ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία και επίλυση προβλημάτων

Εξόρυξη Δεδομένων

Εξόρυξη Δεδομένων – Παρουσίαση

3. Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικότητα

Επιχειρηματικότητα – Παρουσίαση

4. Προϋπολογισμός και Οικονομικός Προγραμματισμός

Προϋπολογισμός και Οικονομικός Προγραμματισμός

Προϋπολογισμός και Οικονομικός Προγραμματισμός

5. Στρατηγικός Σχεδιασμός για Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Στρατηγικός Σχεδιασμός για Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Στρατηγικός Σχεδιασμός για Νεοφυείς Επιχειρήσεις

6. Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ

7. Ανταγωνισμός και Καινοτομία

Ανταγωνισμός και Καινοτομία

Ανταγωνισμός και Καινοτομία