Μια Αγκαλιά για την 3η e-λικία

Title: Μια Αγκαλιά για την 3η e-λικία Running dates: Μάιος 2021 – Μάρτιος 2023 Programme: Active Citizens Fund ID number: ΕΕΑ 438 Website: https://hug65plus.gr/ Το έργο απαντά στην ανάγκη της ισότιμης συμπερίληψης των ατόμων 65+ στον ψηφιακό κόσμο. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, οι μη φιλικές -για την τρίτη ηλικία- πλατφόρμες και τα στερεότυπα της κοινωνίας για…

Carry ON-LINE

Title: Carry ON-LINE Running dates: Μαίος 2021 – Νοέμβριος 2022 Programme: Erasmus+: Strategic Partnership in response of the Covid-19 situation in the field of Adult Education ID number: 2020-1-PT01-KA226-SCH-094911 Website: – Στόχος του έργου: Η ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων και της δημιουργικής σκέψης του ενήλικου πληθυσμού που θα τους επιτρέπει να μάθουν πώς να μαθαίνουν…

DiGiTool

Title: Digital Inclusive Tool | DiGiTool Running dates: May 2021 – March 2023 Programme: KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness ID number: 2020-1-PT01-KA226-SCH-094911 Website: https://digitool-autism.eu/ Το έργο «Digital include Tool» (DiGiTool) σχεδιάστηκε από κοινού για να εκπαιδεύσει εκπαιδευτικούς (κανονική εκπαίδευση / ειδική εκπαίδευση), και να συνεργαστεί με μαθητές με αυτισμό, χρησιμοποιώντας ΤΠΕ. Μέσω αυτής…

SEED – School/Enterprise Experiences Go Digital

Title: School/Enterprise Experiences go Digital | SEED Running dates: Μαίος 2021 – Απρίλιος 2023 Programme: Erasmus+ KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness ID number: 2020-1-IT01-KA226-VET-009196 Website: – Ο κύριος στόχος του έργου SEED είναι να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες και ήδη εφαρμοσμένες μεθοδολογίες βασισμένες στη δημιουργικότητα για την παροχή έτοιμων προς χρήση καινοτόμων λύσεων, που αναπτύχθηκαν…

E-TEAM

Τίτλος: The E- Team: Partnership for Online Adult Education Διάρκεια έργου: Δεκέμβριος 2020 – Οκτώβριος 2022 Πρόγραμμα: ERASMUS+ KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP – adult education, exchange of good practice Κωδικός έργου: 2020-1-PL01-KA204-082291 Ιστοσελίδα: – Περιγραφή Η τεχνολογία και οι υπολογιστές στις μέρες μας αποτελούν κομμάτια της καθημερινής μας ζωής σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. Από την…

DISAWORK

Πληροφορίες Έργου Τίτλος Έργου: DISAWORK: Development and Implementation of a Social Emotional Approach to the Workplace Διάρκεια Έργου: Οκτώβριος 2020 – Σεπτέμβριος 2022 Κατηγορία Έργου: Erasmus+ -KA2- Συνεργασίες για την Καινοτομία και την ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Κωδικός Έργου: 2020-1-EL01-KA204-079122 Ιστοσελίδα: https://disawork.eu/ Περιγραφή Έργου Το έργο “DISAWORK” στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας διαχείρισης συναισθηματικών δεξιοτήτων σε…

Bridging the Gap

Πληροφορίες Έργου Τίτλος Έργου: Bridging the Gap – Digital competences for women in rural areas to increase their entrepreneurial opportunities and employability. Towards inclusion through entrepreneurship Διάρκεια Έργου: Νοέμβριος 2020 – Οκτώβριος 2022 Κατηγορία Έργου: Erasmus+ -KA2- Συνεργασία για την Καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Κωδικός Έργου: 2020-1-ES01-KA204-082832 Ιστοσελίδα: https://bridgingruralgap.eu/ Περιγραφή Έργου Ο κύριος…

Heritage for Youth

Πληροφορίες Έργου Τίτλος Έργου: Heritage for Youth – European Heritage for Youth and Entrepreneurship Διάρκεια Έργου: Ιούνιος 2020 – Μάϊος 2022 Κατηγορία Έργου: Erasmus+ -KA2- Στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της Νεολαίας – Ανταλαγή καλών πρακτικών Κωδικός Έργου: 2020-1-IT03-KA205-018135 Ιστοσελίδα: https://heritage4youth.eu/ Περιγραφή Έργου Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η προώθηση της ανταλλαγής και του διαλόγου…

Geeks for Education – G4E

Πληροφορίες Έργου Τίτλος Έργου: Geeks for Education – inclusive teaching and learning of STEM and digital skills by leveraging tech hubs and non-formal education Διάρκεια Έργου: Σεπτέμβριος 2020 – Αύγουστος 2023 Κατηγορία Έργου: Erasmus+ -KA2- Συνεργασίες για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών Κωδικός Έργου: KA201-09FF12A2 Ιστοσελίδα: Περιγραφή Έργου Το έργο “G4E (Geeks for Education)” ενθαρρύνει…

YSEP – Youth Social Entrepreneurs Potential

Πληροφορίες Έργου Τίτλος Έργου: YSEP – “Youth Social Entrepreneurs Potential” Διάρκεια Έργου: Σεπτέμβριος 2020 – Αύγουστος 2022 Κατηγορία Έργου: Erasmus+ -KA2- Συνεργασίες για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών Κωδικός Έργου: KA205-911B56C4 Ιστοσελίδα: https://ysep4youth.eu/ Περιγραφή Έργου Το έργο «YSEP – Youth Social Entrepreneurs Potential» στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους νέους, που θέλουν να αναπτύξουν τις…