Συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες & σεμινάρια

Ιανουάριος 24-26, 2020 Ο Νίκος Ματσάνκος, μέλος της ομάδας μας, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για το 20ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής, όπου παρουσίασε την επιστημονική εργασία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έργο μας “Trainer 1.0 Beta”. https://www.linkedin.com/posts/intermediakt_proud-erasmusplussports-teamwork-activity-6626755506230841344-llbT/ Νοέμβριος 18, 2019 Η InterMediaKT συμμετείχε στο Innovation Forum 2019 «Η Καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης…