Τι προσφέρουμε.

Η InterMediaKT εστιάζει σε δύο τόμεις:

  • ανάπτυξη ψηφιακών μέσων και εργαλείων για την Μεταφορά Γνώσης
  • εκπαίδευση και ενδυνάμωση διαφορετικών ομάδων στόχου (παιδιά, νέοι, άτομα 65+ αλλά και οργανισμοί και εργαζόμενοι αυτών)

Μέσω συμμετοχής σε έργα/δράσεις ή Β2Β συνεργασίες, μπορούμε να προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ανάπτυξη ψηφιακών μέσων & εργαλείων

Ιστοχώροι

Πλατφόρμες για online learning

(Courses, webinars, streaming)

Web/mobile εφαρμογές & παιχνίδια

Γραφιστικά & πολυμέσα ήχου και εικόνας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ψηφιακές δεξιότητες

Παιδιά & νέοι:

  • Προγραμματισμός & STEM
  • Web development

Άτομα 65+

  • Χρήση υπολογιστή
  • Χρήση ίντερνετ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Οργανισμοί

  • Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας μέσω CMS
  • Ανάπτυξη και διαχείριση εργαλείων e-learning (courses, webinars, etc.)
  • Οργανωσιακός ψηφιακός μετασχηματισμός (εργαλεία τηλεδιασκέψεων, εταιρικά emails, υπηρεσίες cloud, ημερολόγιο, εργαλεία διαχείρισης εργασιών & έργων)
  • Χρήση εργαλείων επικοινωνίας & marketing (ενημερωτικά δελτία, storytelling, διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφορά στατιστικών στοιχείων).

Δεξιότητες 21ου αιώνα

Δεξιότητες απασχολησιμότητας

Career upskilling

Μαθησιακές δεξιότητες & Soft skills

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα & την κοινωνική καινοτομία

Βήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού

(Business Canva, Χρηματοδότηση, Νομικό πλαίσιο, Branding, Μάρκετινγκ και Διαφήμιση)

Κοινωνικός αντίκτυπος:

Φέρνοντας την αλλαγή επιλύοντας κοινωνικά προβλήματα

Storytelling

Pitching:

Πως παρουσιάζουμε την ιδέα μας

Συνεργασίες με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς: