Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σχετικά με το “Dragon Dreaming” στην Ισπανία θα χρησιμοποιηθεί ως συμμετοχική μεθοδολογία, τόσο για θεωρητικές όσο και πρακτικές συνεδρίες. Θα προσφερθούν επιχειρηματικά εργαλεία και δεξιότητες σε εργαζόμενους για τη νεολαία, μαζί με εκμάθηση δεξιοτήτων soft skills, όπως ομαδική εργασία, εναλλακτικές οργανωτικές και οικονομικές λεπτομέρειες.