"Οι σχολικές- επιχειρησιακές εμπειρίες γίνονται ψηφιακές"

H InterMediaKT  με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», διοργανώνει και σας προσκαλέσουν τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. στην ημερίδα “ Οι σχολικές- επιχειρησιακές εμπειρίες γίνονται ψηφιακές” του Erasmus+ έργου «School/Enterprise Experiences go Digital | SEED»

Ο κύριος στόχος του έργου SEED είναι να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες και ήδη εφαρμοσμένες μεθοδολογίες βασισμένες στη δημιουργικότητα για την παροχή έτοιμων προς χρήση καινοτόμων λύσεων, που αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τα γυμνάσια και τα επαγγελματικά σχολεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των «εξωσχολικών» δραστηριοτήτων (διπλή εκπαίδευση) επίσης, εξ αποστάσεως.

Με βάση αυτόν τον κύριο στόχο, το SEED σκοπεύει επίσης:

1)να αναγνωρίσουν τη σημασία της δημιουργικότητας ως καίριας εγκάρσιας ικανότητας για τους σπουδαστές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν καλύτερα την αυξανόμενη ζήτηση για καινοτομία σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας και, γενικά, να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους·

2)να ενισχυθεί η χρήση της «μάθησης στον χώρο εργασίας» ως βασικού πυλώνα για ταχύτερη και επιτυχέστερη πρόσβαση των σπουδαστών στην αγορά εργασίας·

3) να εξοπλίσει την επαγγελματική εκπαίδευση με τις απαραίτητες δεξιότητες και ψηφιακές λύσεις για τη διαχείριση εμπειριών εξ αποστάσεως μάθησης βάσει δημιουργικών μεθοδολογιών

4) συμβολή στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών πολιτικών της ΕΕ μέσω της δοκιμής και της παροχής μιας νέας ψηφιακής λύσης που επιτρέπει στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα να συνεχίσουν να παρέχουν «μάθηση στον χώρο εργασίας» και να διατηρούν κρίσιμες σχέσεις με τις επιχειρήσεις.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου SEED και η διεξαγωγή συμμετοχικών δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:
https://seedforfuture.eu/
Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Σας περιμένουμε στο Κτίριο “Δ.Μαρίτσας”, Νίκου Καζαντζάκη στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών στο Ρίο!

Agenda:

15:00 – 15:15

Εγγραφές & καλωσόρισμα

15:15 – 15:30

Δραστηριότητες & & χαιρετισμός από εξωτερικό εμπειρογνώμονα του ΙΤΥΕ Διόφαντος

15:30 – 16:00

Επισκόπηση του SEED: προκλήσεις και επιτεύγματα

16:00 – 16:30

Προκλήσεις SEED: εφαρμογή & εμπειρίες

16:30 – 16:45

Διάλειμμα άνεσης (καφές, τσάι &; αναψυκτικά)

16:45 – 17:15

Η σημασία της εκπαίδευσης STE(A)M & της βιωματικής μάθησης στην τυπική (σχολική) εκπαίδευση

17:15 – 17:30

Συμπεράσματα: κύρια συμπεράσματα και αξιολόγηση

17:30 – 18:00

Δικτύωση & ελαφρύ γεύμα