Refugee Integration Project: Dignity, Health and Employability (RITDHE)

Περιγραφή

Η κρίση για τους πρόσφυγες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει πολυάριθμες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές προκλήσεις για όλα τα κράτη μέλη και ζητεί καινοτόμα μοντέλα που προσφέρουν πόρους και πρακτικές λύσεις για το διαφορετικό κοινό-στόχο (νέοι, νέοι πολίτες αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτοι ανήλικοι κ.λπ.). Η διακρατική φύση του προβλήματος της μετανάστευσης απαιτεί ένα διαδοχικό, πολυγλωσσικό και πολυδιάστατο παράδειγμα λύσης που να είναι ευέλικτο, προορατικό και κλιμακωτό. Επιπλέον, τα αυξανόμενα προβλήματα ανεργίας των προσφύγων σε όλες τις χώρες εταίρους απαιτούν καινοτόμα μοντέλα που βασίζονται σε ψηφιακά και κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με το Statista (www.statista.com) Τα ποσοστά ανεργίας των προσφύγων κυμαίνονται από περίπου 48,9%, 45,3% και 39,1% στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία αντίστοιχα, ενώ το 63% στη Νότια Αφρική (Brookings Institute) και το 15% στην Τανζανία (Trading Economics). Η Κοινοπραξία του Ιδρύματος Le Menach (LMFC) κατασκευάστηκε για να αξιοποιήσει τις αντίστοιχες δυνάμεις για την κινητοποίηση συνεκτικών λύσεων που βρίσκονται σε τρία βασικά σημεία:

 • Αξιοπρέπεια – χτισμένο σε ημερολόγια συμβάντων.
 • Υγεία – χρησιμοποιώντας το μοντέλο εμπλοκής στον πλανήτη για την υγεία που αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Απασχολησιμότητα – Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους εταίρους το οποίο προωθεί την απασχολησιμότητα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες (www.employability4europe.com και www.employability4africa.com)

Τίτλος: Refugee Integration Project: Dignity, Health and Employability (RITDHE)

Διάρκεια Έργου:  October 2017 – September 2018

Κατηγορία Έργου:  KA2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών – Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα των Προσφύγων

Κωδικός Έργου:589664-EPP-1-2017-1-UK-EPPKA2-CBY-ACPALA

Ιστοσελίδα: https://www.ritdhe.com/

Το προτεινόμενο έργο ανταποκρίνεται στους σκοπούς και τους στόχους της πρόσκλησης με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ενισχύει μια ευρεία εταιρική σχέση για την αντιμετώπιση των διαφορετικών συνθηκών απασχόλησης των προσφύγων
 • Διασφαλίζει ότι οι νέοι προβληματίζονται σχετικά με τις δεξιότητές τους στην απασχολησιμότητα (Διαβατήριο Δεξιοτήτων Απασχολησιμότητας Προσφύγων που υποστηρίζεται από την εφαρμογή YES – iPhone και Android) μέσω ενός συνδυασμού δραστηριοτήτων και μεθοδολογιών για να ανταποκρίνεται σε ένα διαφορετικό κοινό. Μέσω της Ζώνης Πρακτικής Άσκησης και Εργασιακής Εμπειρίας οι πρόσφυγες και οι άλλοι χρήστες θα έχουν έναν μπουφέ επιλογών για να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τις ευκαιρίες απασχολησιμότητάς τους.
 • Μέσω αυτού του έργου θα δημιουργηθεί μια δομή κόμβων και ακτίνων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που σχετίζεται με την απασχολησιμότητα των προσφύγων και των NEETs.
 • Το μοντέλο βασίζεται σε ένα μοντέλο μη τυπικής εκπαίδευσης, το οποίο είναι επεκτάσιμο και επικεντρώνεται στη δέσμευση των προσφύγων, την ενσυναίσθηση και τις ευκαιρίες.
 • Όλοι οι εταίροι διαθέτουν ευρεία δίκτυα και τα αποτελέσματα που θα συμπληρώσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων περιλαμβάνουν ένα ψηφιακό πλαίσιο για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής εργασιακής εμπειρίας και των συμβάσεων 10 δολαρίων για τους πρόσφυγες.
 • Όλες οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην οικοδόμηση μιας εθνικής στρατηγικής για ένα οικοσύστημα απασχολησιμότητας προσφύγων με ποικίλες ψηφιακές διαδρομές που θα συμπληρώνονται από δραστηριότητες F2F για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας επεκτάσιμης λύσης για την απασχολησιμότητα των προσφύγων. Αυτά τα οικοσυστήματα θα περιλαμβάνουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους για την κινητοποίηση του μοντέλου με βάση την ανάκτηση του κόστους.
 • Όλοι οι εταίροι δεσμεύονται για τη διεθνοποίηση του μοντέλου με όλους τους ενδιαφερόμενους εταίρους, μέσω αυτού του έργου θα δημιουργηθεί δυναμικό στα κέντρα και όλοι οι εταίροι θα εμπλέξουν νέους εταίρους για να επεκτείνουν και να αναπτύξουν την εμβέλεια και την εφαρμογή του μοντέλου.
 • Η κοινοπραξία δημιούργησε ένα άτυπο, ευέλικτο μοντέλο που χρησιμοποιεί καινοτόμες ΤΠΕ, το οποίο ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες των νέων μαθητών που πρέπει να οικοδομήσουν και να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους.
 • Η ομάδα έχει αναπτύξει ένα αποτελεσματικό εργαλείο τεκμηρίωσης (διαβατήριο YES) και μέσω της συνεργασίας με την EduQual, έναν φορέα απονομής βραβείων, η ομάδα αναπτύσσει την αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης (RPF).