Ανοιχτό κάλεσμα για σχολεία

Στο πλαίσιο του προγράμματος SEED – School/Enterprise Experiences Go Digital, καλούμε σχολεία και εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν μια εβδομαδιαία πρόκληση από τις 24/03/23 έως τις 07/4/23 σε ομάδες μαθητών ηλικίας 15-17 ετών.

Οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας μέσα από μια διαδικασία μη τυπικής εκπαίδευσης, υλοποιώντας μια πρόκληση!

Η InterMediaKT θα προσφέρει στη νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού πρόκλησης, δωρεάν εκπαίδευση επαγγελματικού προσανατολισμού και απαραίτητες δεξιότητες ζωής για την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα οι μαθητές θα λάβουν δωρεάν ευρωπαϊκές κάρτες νέων!

Η Deloitte προσφέρει στη νικήτρια ομάδα δωρεάν ξενάγηση σε μία από τις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, την Πάτρα και τα Ιωάννινα.

Η γλώσσα του εκπαιδευτικού υλικού είναι η αγγλική!

Θα προηγηθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις 24/3!

Μπορείτε να εγγραφείτε και να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 24/3,13:00.