Camouflage and safety in the virtual world

Περιγραφή

Ο στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την ενημερότητα σχετικά με το cyberbullying (παρενόχληση στο διαδίκτυο) και την ανάγκη της ασφάλειας του Διαδικτύου, που είναι τα κύρια θέματα της ψηφιακής εποχής. Παρακολουθώντας πως στα σχολεία αυξάνεται ο αριθμός των περιπτώσεων εκφοβισμού και παρενόχλησης, θα θέλαμε να αναπτύξουμε έναν οδηγό κατάρτισης για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με σκοπό να τους βοηθήσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Το πρόγραμμα θα στοχεύει κάθε φορά στην αντιμετώπιση και την εξάλειψη των περιπτώσεων εκφοβισμού, αλλιώς οποιαδήποτε προσπάθεια πρόληψης του εκφοβισμού θα είναι αναποτελεσματική. Επιπλέον, θα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση στα σχολεία-εταίρους και τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του χρόνου. Παρά το γεγονός ότι το cyberbullying, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, δεν εμφανίζεται εξίσου συχνά σε σύγκριση με άλλους κινδύνους στο Διαδίκτυο, έχει αποδειχθεί ότι είναι συναισθηματικά ο πιο επώδυνος διαδικτυακός κίνδυνος για τον οποίο θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης.

Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (παιδιά, νέοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινωνία, φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, τοπικές αρχές στις χώρες-εταίρους) για το πόσο σημαντική είναι η συνειδητή και ασφαλής χρήση των ΤΠΕ στις μέρες μας. Σκοπός είναι να εξοπλιστούν οι φοιτητές του προγράμματος με ψηφιακές δεξιότητες. Αν και οι περισσότεροι μαθητές, σήμερα είναι ψηφιακοί ιθαγενείς, ωστόσο δεν είναι ψηφιακά επαρκείς. Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο καθημερινά αν και δεν διδάσκονται καμία από τις πολιτικές ασφάλειας. Τείνουν να μην καταλαβαίνουν τι σημασία έχει το κάθε κλικ. Στο μέλλον, αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την είσοδό τους στην επαγγελματικό κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν πώς μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές τους να εισέλθουν στον κόσμο με ασφάλεια, όντας ενήμεροι για τα κάθε είδους προβλήματα έτσι ώστε το ψηφιακό αποτύπωμά τους να είναι θετικό.

Τίτλος: Camouflage and safety in the virtual world

Χρονική διάρκεια: Δεκέμβριος 2015 – Νοέμβριος 2017

Πρόγραμμα: Erasmus+ KA2 | Cooperation for innovation and the exchange of good practices | Strategic Partnerships for school education

Αριθμός αναγνώρισης: 2015-1-PL01-KA201-016817

Ιστοσελίδα: http://camouflage-project.eu/

Επιπλέον

Το έργο θα αναδείξει επίσης τους τρόπους με τους οποίους η διαδικτυακή τεχνολογία χρησιμοποιείται για καλές πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης (πρόγραμμα eTwinning, e-learning, μικτή μάθηση, CERT, Gateway) ,Αυτό θα απεικονίσει μια συγκεκριμένη εικόνα της πραγματικότητας στην οποία ζουν τα σημερινά παιδιά, όπου ο υπολογιστής είναι μέρος της ζωής τους. Η σύγχρονη πραγματικότητα και η τεχνολογία έχουν αυξήσει τον χρόνο που περνούν οι νέοι στο διαδίκτυο. Πολλές από τις καταστάσεις που δημιουργούνται στον εικονικό χώρο είναι εξίσου πραγματικές με το να λαμβάνουν χώρα αυτοπροσώπως, επειδή σχετίζονται με την επικοινωνία και την ανταλλαγή όχι μόνο πληροφοριών αλλά και συναισθημάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με το καθήκον όχι μόνο να μάθουν πώς να διαχειρίζονται την πραγματικότητα, αλλά και για δράσεις στον εικονικό κόσμο.

Οι εταίροι θα δημιουργήσουν σχολικές πολιτικές και διαδικασίες με τη μορφή ενός οδηγού που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των χωρών μας ή ακόμη και εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και την πρόληψη του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο. Καθώς το πρόβλημα είναι διεθνές, θα ανταλλάξουμε καλές πρακτικές για το θέμα όχι μόνο μεταξύ σχολείων από διαφορετικές χώρες, διαφορετικούς πολιτισμούς και ιστορικό και γεωγραφικό υπόβαθρο, αλλά και με διεθνή ιδρύματα (Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα, Πορτογαλία, Intermedi@kt, Ελλάδα). Το Πανεπιστήμιο της Coimbra έχει τεράστια εμπειρία στο θέμα του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο (πολυάριθμες διεθνείς έρευνες και έργα) και θα είναι ο κύριος φορέας στις δραστηριότητες κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Έχουμε ένα σχολείο από τη φτωχότερη περιοχή της Βουλγαρίας και εκεί θα οργανώσουμε μια από τις διακρατικές συναντήσεις του έργου, προκειμένου να δώσουμε σε αυτή την κοινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών την ευκαιρία να κατανοήσουν την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών. δύο από τους εταίρους του έργου δεν έχουν εμπειρία σε διεθνή έργα, οπότε θα επωφεληθούν περισσότερο από την πολυπολιτισμική εμπειρία άλλων, π.χ. του Πανεπιστημίου της Κοΐμπρα, η οποία διαφέρει πολύ από το μαθησιακό/διδακτικό περιβάλλον των χωρών τους. Τόσο οι συναντήσεις του έργου μας στην πραγματικότητα όσο και στον εικονικό κόσμο (μικτή κινητικότητα) θα αποτελέσουν μια πολύτιμη διεθνή παιδαγωγική εμπειρία για τους καθηγητές και τους μαθητές που συμμετέχουν στην οργάνωση και την υλοποίηση του έργου. Συγκρίνουμε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, δοκιμάζουμε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, μαθαίνουμε από ομότιμους και χρησιμοποιούμε τη νέα αποκτηθείσα εμπειρία στις δραστηριότητες του έργου και μετά το τέλος του έργου στην καθημερινή ρουτίνα.Το έργο θα ενισχύσει τις ικανότητες των εμπλεκόμενων οργανισμών επωφελούμενοι από τις νέες προοπτικές και εμπειρίες και την ευρωπαϊκή διάσταση στη σχολική εκπαίδευση, θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν σε πολυεθνικές και διεπιστημονικές ομάδες και έτσι να επωφεληθούν από ειδικές συνθήκες μάθησης και διδασκαλίας που δεν είναι διαθέσιμες σε ένα μόνο ίδρυμα και να αποκτήσουν νέα προοπτική για τα θέματα του διαδικτυακού εκφοβισμού.