Προσβάσιμοι δρόμοι

Τίτλος: Προσβάσιμοι δρόμοι

Χρονική διάρκεια: Φεβρουάριος 2016 – Νοέμβριος 2016

Πρόγραμμα: Δωρεά Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος | Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας

Αριθμός αναγνώρισης: GRA-14431-C0M9H7

Ιστοσελίδα: http://www.prosvasis.co/

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου επιχορηγήσεων του Ιδρύματος, έχει εγκρίνει 111 νέες επιδοτήσεις για την υποστήριξη των μη-κερδοσκοπικών οργανισμών, των οποίων οι δραστηριότητες αναμένεται να έχουν θετικό και διαρκή αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ επίσης, εστιάζουν στις αυξανόμενες ανάγκες της Ελλάδας.

Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας

Μέσα από 30 νέες δωρεές στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, συνολικού ύψους περίπου €6,87 εκατομμυρίων, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στηρίζει οργανισμούς που εργάζονται για την καταπολέμηση της φτώχειας, τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση των καινοτόμων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Ανάμεσα στους οργανισμούς αυτούς, βρίσκεται και η InterMedi@KT σε συνεργασία με την ομάδα της Prosvasis.co! Η δωρεά προσφέρεται για την υποστήριξη μίας διαδικτυακής πλατφόρμας που καταγράφει τις προσβάσιμες υποδομές και τις υπηρεσίες για άτομα με κινητικές αναπηρίες με την ονομασία “Προσβάσιμοι Δρόμοι”, και αφορά τις πόλεις Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα, Κομοτηνή, Κω, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ρόδος και Βόλος.